ABCOUDE – De discussie over de ontbossing van de aarde en alle gevolgen van dien, wordt al vele jaren gevoerd. Paul Hol doet er wat aan. Als eigenaar van Form International in Hattem pioniert hij wereldwijd met het herbebossen van kaal gekapte gebieden, onder meer in Ghana. Hol roemt de rol van de ambassade: “We hebben in Ghana veel steun gehad van de ambassade, bijvoorbeeld met het versterken van de relaties met de Ghanese overheid”

• Ambassade zorgt voor vertrouwen bij partners
• Duurzaam herbebossen: uitgaan van reële cijfers
• Al 5 miljoen bomen in Ghana geplant

Zie: Bedrijven maken zich sterk voor biodiversiteit

Duurzame bosbouw

Hol wist al vroeg waar zijn hart lag; “Op mijn tiende ging ik al vaak met Staatsbosbeheer mee de bossen in.” Hij heeft inmiddels een langdurige internationale werkervaring als senior bosbouwadviseur en is gespecialiseerd in duurzaam bosbeheer, herbebossing en boscertificering (o.a. FSC).
Zijn praktijkervaring is grotendeels opgedaan bij Form International dat hij 20 jaar geleden oprichtte. Toen nog als onderdeel van houthandel Wijma & Zonen in Kampen. In 2005 nam hij Form International over en is sindsdien directeur/eigenaar. Zijn bedrijf heeft op vele plekken in de wereld adviseurs rondlopen voor het beheren van bossen. Hol is daarnaast directeur van Sustainable Forestry Investments, een investeringsmaatschappij van een aantal vooraanstaande ondernemers die zich sterk maken voor duurzame bosaanleg in Afrika.

Enorme ontbossing
Het bedrijf heeft in zijn expansie steun gehad van de ambassades. Een mooi voorbeeld hiervan is Ghana, waar Hol in 2001 een pilot met het herbebossen van uitgekapte en gedegradeerde bossen begon. Hol: “Ghana heeft te maken met een enorme ontbossing. Van de 8,2 miljoen hectare bos in 1980, is nog maar ruim een miljoen hectare over. De boeren kappen het bos uit of branden het plat voor de landbouw nadat de meeste bomen al zijn weggehaald door houtbedrijven en door illegale kap. Wij zijn sinds een aantal jaren bezig met het herbebossen van deze gedegradeerde bosgebieden hetgeen een speerpunt van de Ghanese overheid is. In 2007 hebben we met een PSOM subsidie Form Ghana Ltd opgericht samen met Wienco Ghana Ltd en Penta Ltd.”

Netwerk van adviseurs
Je krijgt niet zomaar het vertrouwen van een overheid om aan de slag te gaan. Hol: “We hebben in Ghana veel steun gehad van de ambassade, vooral met het versterken van de relatie met de Ghanese overheid. De ambassade heeft een staf van geschikte adviseurs en dat heeft ons geholpen.”

Hol: “De rol van de ambassade komt goed van pas als je wilt beginnen. Dat we een prima band hebben kunnen opbouwen met de Ghanese overheid, is overigens mede te danken aan het enthousiasme van de inmiddels gepensioneerde ambassadeur Gerard Duijfjes. Hij heeft diverse malen onze plantages bezocht en heeft deelgenomen aan verscheidene meetings en bezoeken aan de plantage van de Ghanese Forestry Commission . Je moet zelf het verhaal doen, maar het helpt als de ambassade je faciliteert en je professioneel introduceert.”

Veldbezoek
Duijfjes: “Bijna altijd worden de belangrijke beslissingen met betrekking tot de concessies genomen in de hoofdstad en heeft men daar weinig of geen inzicht in de situatie ter plekke. Dat in de ‘ degraded forest reserves’ waar FORM zijn plantages opzet, nog maar amper een boom staat en het in gebruik is als landbouwgrond is in Accra niet bekend. Het kan dan erg helpen als met behulp van de ambassade een veldbezoek wordt georganiseerd. De besluitvormers/politici in de hoofdstad worden dan gedwongen uit hun comfortabele ivoren toren te komen.”

Duijfjes: “Bij het leggen van contacten kan de ambassade een faciliterende rol spelen. Ook hier geldt weer dat follow-up belangrijk is. Gemaakt afspraken zijn slechts een deeloplossing. Het komt aan op de uitvoering daarvan en die is doorgaans een stuk weerbarstiger.”

Form Ghana
Hoe is de situatie nu in Ghana?
Hol: “In 2007 hebben we de land lease rechten (50 jaar renewable) verkregen van de Ghanese Forestry Commission van een gedegradeerde Forest Reserve. Deze langdurige concessie is ondergebracht in onze dochteronderneming Form Ghana. We beheren nu in totaal een areaal van ruim 18.000 hectare dat deels bestaat uit resterend natuurlijk bos en een mozaiek van plantages

Zijn de lokale boeren daar wel blij mee?

“We hebben de rechten van de overheid, maar je hebt ook te maken met traditional landownership, de lokale boeren en koningen. We hebben met de boeren een overgangsperiode afgesproken van in totaal twee jaar. Gedurende deze periode mogen ze tussen de bomen hun groenten verbouwen (mais, tomaten vooral). Daarna houdt het op. Van origine trekken deze boeren echter meestal al rond. Ze krijgen van ons de mogelijkheid mee te reizen naar gebieden met nieuwe aanplant. Er is zo een groep ontstaan die met ons meereist naar nieuwe plantgebieden. Anderen verdwijnen naar elders.” Daarnaast bied Form Ghana op jaar basis aan bijna 1,000 mensen werkgelegenheid.

Koningen
En de koningen?
Hol: “Met de koningen hebben is er een wettelijke regeling in de pachtovereenkomst. Deze chiefs krijgen een eenmalige entree fee en daarnaast een jaarlijkse land rent. Het zijn duidelijke afspraken en dat zorgt voor stabiliteit.”

Is het mogelijk om te verdienen aan duurzaam herbebossen?
“Zeker, maar je moet met je berekeningen uitgaan van reële cijfers en de markt goed in de gaten houden. Van de ruim 5 miljoen bomen die we tot nu toe in Ghana hebben geplant, is 90 procent teak (letterlijk ‘timmermanstrots’), 10 procent inheemse boomsoorten. Waar het in het verleden nogal eens fout is gegaan, is dat met veel te rooskleurige cijfers werd geschermd over de opbrengst van teak. Niet alle teak heeft dezelfde kwaliteit. Hout van een teakboom die na 20 jaar wordt gekapt is van een andere kwaliteit dan dat van oude Birmese teak zoals die wordt gebruikt voor de scheepsdekken van jachten. Daar moet je dus rekening mee houden. Voor de investeringen werken we overigens vooral met de professionele beleggingswereld.”Daarnast is het van belang om gedegen kennis te hebben van duurzame houtteeltmethodieken en die heeft Form in de afgelopen 20 jaar wereldwijd opgedaan.

Lokale partner
Nog tips voor collega-ondernemers?
Hol: “Er is in Afrika, let wel een continent dus geen land, een enorm groeipotentieel. In de media overheerst het beeld van ellende en oorlog, maar in landen als Ghana en Tanzania kun je goed zaken doen. Om succesvol te zijn is een goede samen werkingmet een lokale partner van groot belang. Dat maakt het voor jezelf een stuk eenvoudiger. Ik ben er zelf voorstander van om low key te beginnen. Begin lokaal met een goed overdacht plan, maak je beloften waar en bouw vertrouwen op. Van daaruit kun je dan verder groeien.”

Al zicht op een volgend project?
“Wij behoren op ons gebied tot de Top 10 in Afrika. We zijn kortgeleden begonnen in Tanzania. Hier krijgen we eveneens hulp van de ambassade. Het scheelt natuurlijk dat we al een referentie hebben door onze projecten in Ghana. Het is echt fijn werk. Ik reis veel en ga meestal even bij de ambassade langs om me op de hoogte te laten brengen over de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op fiscaal gebied. De grootste lol heb ik echter nog steeds als ik kan rondlopen in de nieuwe bossen.”


Bron en lees verder
: BC