Wil je groeien, dan kun je als ondernemer niet stil blijven staan. Het buitenland wacht. Groeimarkten net over de grens, maar ook ver weg, zoals China, Brazilië, India en Turkije hebben je veel te bieden. Maar hoe vind je internationaal je weg? In dit whitepaper leggen we uit hoe de Nederlandse rijksoverheid je kan helpen in het buitenland voet aan de grond te krijgen.

Waarom naar het buitenland?
Export is de levensader van de Nederlandse economie. Na China, de Verenigde Staten, Duitsland en Japan is Nederland de grootste exporteur van de wereld, zo berekende de Wereldhandelsorganisatie WTO. In 2012 exporteerden we voor 528 miljard euro aan goederen en diensten. In 2005 ging het nog om 281 miljard euro. Meer dan zeventig procent van de uitvoer gaat naar de buurlanden als Duitsland en België. Gemeten in waarde was Nederland in 2012 de tweede exporteur binnen de EU. Voor wat betreft het aandeel van de export naar de grote groeimarkten China, India, Indonesië en Saoedi-Arabië bezette Nederland slechts een zestiende plek. Bovendien bleef het Nederlandse aandeel van 2,5 procent bijna de helft onder het EU-gemiddelde.

“We moeten ons vizier dus nog meer gaan richten op de markten waar de kansen liggen”, zegt MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen. Dat zijn Brazilie, Rusland, India en China, de BRIC- landen. Maar denk ook aan markten als Turkije, Indonesie, Mexico, Egypte en landen in Afrika. “Nederland moet zijn karakter laten zien in de wereld. Ons imago is goed, maar kan nog beter. Zo zorgen we ervoor dat andere landen Nederland als een interessant land zien om in te investeren, om mee samen te werken en – misschien wel het belangrijkste – zo zorgen we dat we meer kunnen exporteren”, zegt Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken. Uit cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf voor 46 miljard euro meer kan exporteren dan nu gebeurt. “Ik zie graag dat Nederlandse producten en diensten wereldwijd te koop zijn. Of het nou gaat om het aanleggen van wegen, havens en vliegvelden of om onze kennis van water, landbouw en veeteelt: Nederland heeft als exporteur veel te bieden.

In landen waar veel MKB’ers nieuwe kansen zien, kent Buitenlandse Zaken de taal, de cultuur en de overheid. Daardoor kunnen we bedrijven helpen met ondernemen in het buitenland: van Duitsland tot Brazilië. Bijvoorbeeld door het verbinden van MKB’ers hier en in opkomende markten. Zodat we in de toekomst geen kansen hoeven te missen,” zegt Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wat doet het ambassadenetwerk voor ondernemers? Daarop gaan we in dit whitepaper verder in. De vraag wordt samenvattend meteen beantwoord door Kees Rade, de Nederlandse ambassadeur in Brazilië. “De Nederlandse ambassade speelt een actieve rol om Nederlandse ondernemers te assisteren en begeleiden op de Braziliaanse markt. We besteden veel aandacht aan de scheepsbouw en in meer algemene zin aan de maritieme sector. Nederland heeft daar immers veel te bieden. In Brazilië bestaat een enorme behoefte aan zo’n beetje alles wat in deze sector omgaat. Petrobras, het grootste olieconcern van het land speelt daarbij een sleutelrol: om de recent ontdekte olie- en gasvoorraden te ontwikkelen dient het bedrijf fors te investeren. Braziliaanse bedrijven zijn niet in staat aan deze behoefte te voldoen en daardoor komen buitenlandse bedrijven in beeld.” .

Binnen het consulaat-generaal in Rio de Janeiro – waar ook het hoofdkantoor van Petrobras is gevestigd – heeft Holland Marine House, een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven in de maritieme sector, haar kantoor. Daardoor kan een maximale integratie worden bereikt tussen publieke en private activiteiten in deze sector.” Rade is er van overtuigd dat het ambassadenetwerk in het land waar in 2014 het WK Voetbal wordt gespeeld bijdraagt aan Nederlandse exportsuccessen. “Tijdens de handelsmissie van afgelopen november onder leiding van minister Ploumen heeft een gesprek plaatsgevonden met de top van Petrobras. Tijdens dit gesprek kregen drie Nederlandse bedrijven, waaronder IHC Merwede, de gelegenheid om uiteen te zetten welke mogelijkheden zij boden om aan de behoeften van Petrobras te voldoen. Deze ‘pitch’ heeft er zeker aan bijgedragen om de bekendheid van Petrobras met het IHCproduct aanzienlijk te vergroten.”


Bron en lees verder: RVO.nl