Europa moet voorlopig even wachten met het optuigen van nieuwe wetgeving op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. De vele EU-wetten en regels die de laatste jaren zijn opgesteld moeten nu eerst goed worden omgezet in nationale wetgeving.Dat is een van de wensen die acht EU-landen, waaronder Nederland, hebben voor de komende meerjarenstrategie van de EU op het terrein Justitie en Binnenlandse Zaken.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) presenteerde de uitgangspunten maandag.De acht landen willen ook dat Brussel beter gaat letten op de kostenbeheersing. Verder geldt dat grensoverschrijdende problemen zoals criminaliteit Europees moeten worden aangepakt, maar problemen die beter op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden opgelost, ook daadwerkelijk daar worden opgelost.De acht landen die het initiatief maandag in Den Haag ondertekenden zijn behalve Nederland ook Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Estland, Slovenië en Hongarije.

De meerjarenstrategie wordt volgend jaar juni door de Europese regeringsleiders definitief vastgesteld en loopt van 2015 tot 2020. Voor Nederland is het extra van belang omdat Nederland in de eerste helft van 2016 het roulerend voorzitterschap van de EU heeft.

Bron en lees verder: Nu.nl