Woensdag stemt het Europees Parlement over een investering van 325 miljard in de Europese regio´s via de Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF).Lambert van Nistelrooij is CDA-Europarlementariër en onderhandelaar namens het Europees Parlement: “Ik ben verheugd over deze investering. Door de hervorming van de fondsen gaan de regio´s door de nieuwe samenwerkingsvorm van ‘Slimme Specialisatie’ inzetten op slimme en sterke sectoren en deze verbinden met partners in andere Europese regio´s. We bieden ondernemers en studenten uit heel Europa de kans in de top regio´s ervaring op te doen.

De EU draagt hieraan bij met 15% van de EU fondsen, die de regio´s kunnen inzetten. Hierdoor wordt de Europese Unie competitiever en werken we aan economische groei en banen.”
In plaats van vierbaans snelwegen waar geen auto overheen rijdt of geluidsschermen langs snelwegen waar alleen koeien grazen, versterkt de Europese Unie nu de High Tech sectoren en bijbehorende opleidingen.”Dankzij de hervorming zullen subsidies niet meer de hoofdmoot vormen en gaan we naar leningen en garantstellingen. Bovendien wordt het mogelijk betalingen stop te zetten als landen zich niet aan de Europese begrotingsafspraken houden”, aldus Van Nistelrooij.

Door actieve deelname in deze fondsen en het onderzoeksfonds ‘Horizon 2020’ verwacht Nederland een totale bijdrage van 5 miljard euro voor de periode 2014-2020. Voor het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er circa 500 miljoen euro beschikbaar uit Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF), bestemd voor opleiding en scholing van medewerkers, heeft ongeveer 500 miljoen euro beschikbaar. Aan Interreg-middelen (bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling) hebben de Nederlandse regio’s circa 390 miljoen euro tot hun beschikking. In het Plattelandsfonds en het Visserijfonds zit er bij elkaar opgeteld voor Nederland bijna 500 miljoen euro in.

Bron en lees verder: European Parliament