Per 1 januari 2014 worden de 12 regionale Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel Nederland en Stichting Syntens samengevoegd tot één nieuwe organisatie die valt onder de eindverantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken wil met de fusie van de genoemde organisaties de publieke dienstverlening aan ondernemers moderniseren. Dat doen we door:

• de dienstverlening aan ondernemers toegankelijker en effectiever te maken: zoveel mogelijk plaats- en tijdsonafhankelijk met behulp van (vergaande) digitalisering;
• de huidige bestuursstructuur te vereenvoudigen: van de 12 regionale Kamers van Koophandel met ieder een eigen regionaal bestuur, de vereniging Kamer van Koophandel Nederland en de Stichting Syntens met een Raad van Toezicht, naar één Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) met één Raad van Bestuur (RvB) en met het ministerie van Economische Zaken als toezichthouder. De RvB wordt over haar activiteiten geadviseerd door 1 centrale en 5 regionale adviesraden;
• de efficiëntie te verhogen: het samengaan van de 14 huidige organisaties gaat gepaard met een bezuinigingsdoelstelling van bijna 80 miljoen euro.

Activiteiten van de nieuwe KvK
De nieuwe Kamer van Koophandel blijft de huidige wettelijke taken van de Kamer van Koophandel en Syntens uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarnaast nog een nieuwe taak bij de nieuwe organisatie belegd: het ontwikkelen en beheren van het digitale Ondernemersplein. De wijze waarop de wettelijke taken worden uitgevoerd, zal op een aantal punten verschillen van de huidige situatie.

Wat doet de nieuwe Kamer van Koophandel?

1. Registratietaak
De nieuwe Kamer van Koophandel behoudt de wettelijke registratietaak: het voeren van het Handelsregister. Het Handelsregister is een van de basisregistraties van Nederland, waar alle ondernemers geregistreerd staan, jaarrekeningen deponeren en wijzigingen m.b.t. het bestuur e.d. van hun onderneming registreren. Nieuw: deze registratie zal in de komende jaren verder gedigitaliseerd worden, waarbij uiteindelijk kantoorbezoek voor legitimatie en identificatie niet meer nodig zal zijn.

2. Informatieverstrekking
De nieuwe Kamer van Koophandel heeft een wettelijke informatie- en voorlichtingstaak naar ondernemers. De Kamer van Koophandel stelt de gegevens uit het Handelsregister, met inachtneming van de wettelijke richtlijnen, beschikbaar aan wie deze nodig heeft. De Kamer van Koophandel biedt hiermee onafhankelijke en betrouwbare informatie aan ondernemers in Nederland. Nieuw: De Kamer van Koophandel ontwikkelt een grotere diversiteit aan informatieproducten die afgestemd zijn op de belangrijkste ondernemersbehoeften. Deze producten worden zo veel mogelijk met digitale middelen en via digitale kanalen (mobiel/ internet) gedistribueerd.

3. Adviesdiensten
De nieuwe Kamer van Koophandel heeft een wettelijke taak in het ondersteunen van ondernemers (innovatiebevordering en regiostimulering) daar waar de markt dit niet zelf kan. Zij doet dit onder andere door landelijk en regionaal projecten uit te voeren die afgestemd zijn op de belangrijkste behoeften van ondernemers. Nieuw: vanaf 2014 legt de nieuwe Kamer van Koophandel een sterke focus op het type en de inhoud van projecten. Als ondernemers kansen missen om zelfstandig sneller of beter te groeien, te vernieuwen of te internationaliseren, biedt de nieuwe Kamer van Koophandel hun advies en ondersteuning. Dit type dienstverlening is gebaseerd op de vraag van ondernemers in de regio. De RvB wordt over de noodzakelijke keuzes in deze behoefte geadviseerd door de centrale en regionale adviesraden. De nieuwe Kamer van Koophandel ziet hierbij het MKB als primaire klant.

De focus van de projecten ligt in 2014 op 3 cruciale thema’s voor groei van het MKB: starten en overdragen van een onderneming, internationaliseren en innovatie. Deze thema’s zullen een nationaal kader hebben en een regionale (maatwerk)uitvoering krijgen. Dit in aanvulling op specifieke projecten vanuit regionale en sectorale ondernemersbehoeften.

4. Nieuw: ontwikkelen en beheren van het digitaal Ondernemersplein
De nieuwe Kamer van Koophandel heeft vanuit het ministerie de opdracht gekregen om voor ondernemers relevante (publieke) informatie makkelijker toegankelijk te maken en transacties van ondernemers met de overheid makkelijker te ontsluiten via http://www.ondernemersplein.nl. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgericht, waarin naast de Kamer van Koophandel zelf, belangrijke partners als de Belastingdienst, Agentschap NL, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deelnemen.

Uiteraard zullen de onder ‘nieuw’ beschreven ontwikkelingen niet allemaal per 1 januari 2014 gereed en direct merkbaar zijn. Vooral de volledige digitalisering van registratie- en informatiedienstverlening, een optimaal projectenassortiment en een eenvoudige ontsluiting van overheidstransacties en -diensten, zullen enkele jaren in beslag nemen.

Locaties van de nieuwe KvK
De nieuwe Kamer van Koophandel wordt één landelijke organisatie, die stevig geworteld blijft in de regionale economie en samenleving. Dit maakt het mogelijk om regionale activiteiten, netwerken en kennis te koppelen aan nationale thema’s, netwerken en ontwikkelingen. Ondernemers worden op deze manier ook in de regio optimaal ondersteund.

Vanaf 1 januari 2014 heeft de nieuwe Kamer van Koophandel op 19 locaties in Nederland kantoren die allemaal beschikken over een front-office voor ondernemers. Op 5 van deze locaties is daarnaast sprake van ruime mogelijkheden voor ondernemers en ondernemersorganisaties om elkaar te ontmoeten. Ook andere voor ondernemers relevante publieke en private partners zullen op deze locaties aanwezig kunnen zijn: de zogenaamde fysieke Ondernemerspleinen. De huidige overige regionale kantoren van de Kamers van Koophandel en Syntens gaan de komende maanden op in de 19 regionale kantoren van de nieuwe Kamer van Koophandel.

Locaties KvK-kantoren en Ondernemerspleinen
U wilt als ondernemer snel, eenvoudig en op de momenten dat het u uitkomt zaken regelen. Daarom bieden wij steeds meer producten en diensten digitaal aan op http://www.kvk.nl en sluiten wij een aantal kantoren. De Kamer van Koophandel blijft beschikken over een landelijk netwerk van kantoren waar u direct zaken kunt regelen waarvoor u niet op onze website terecht kunt. Deze kantoren bevinden zich in: Arnhem, Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, Leeuwarden, Emmen, Zwolle, Enschede, Apeldoorn, Almere, Amersfoort, Alkmaar, Den Haag, Middelburg, Breda, Den Bosch, Roermond en Utrecht.

Ontmoetingsplek
Vijf van deze locaties zijn grotere kantoren die fungeren als ontmoetingsplek voor ondernemers en partners (fysieke Ondernemerspleinen). Deze bevinden zich in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en Groningen. In deze 5 grotere kantoren zijn bovendien naast het bekende loket (frontoffice), ook specifieke ondersteunende diensten (backoffice) gehuisvest.

Bron en lees verder: Syntens.nl
Per 1 januari 2014 worden de 12 regionale Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel Nederland en Stichting Syntens samengevoegd tot één nieuwe organisatie die valt onder de eindverantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken wil met de fusie van de genoemde organisaties de publieke dienstverlening aan ondernemers moderniseren. Dat doen we door:

• de dienstverlening aan ondernemers toegankelijker en effectiever te maken: zoveel mogelijk plaats- en tijdsonafhankelijk met behulp van (vergaande) digitalisering;
• de huidige bestuursstructuur te vereenvoudigen: van de 12 regionale Kamers van Koophandel met ieder een eigen regionaal bestuur, de vereniging Kamer van Koophandel Nederland en de Stichting Syntens met een Raad van Toezicht, naar één Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) met één Raad van Bestuur (RvB) en met het ministerie van Economische Zaken als toezichthouder. De RvB wordt over haar activiteiten geadviseerd door 1 centrale en 5 regionale adviesraden;
• de efficiëntie te verhogen: het samengaan van de 14 huidige organisaties gaat gepaard met een bezuinigingsdoelstelling van bijna 80 miljoen euro.

Activiteiten van de nieuwe KvK
De nieuwe Kamer van Koophandel blijft de huidige wettelijke taken van de Kamer van Koophandel en Syntens uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarnaast nog een nieuwe taak bij de nieuwe organisatie belegd: het ontwikkelen en beheren van het digitale Ondernemersplein. De wijze waarop de wettelijke taken worden uitgevoerd, zal op een aantal punten verschillen van de huidige situatie.

Wat doet de nieuwe Kamer van Koophandel?

1. Registratietaak
De nieuwe Kamer van Koophandel behoudt de wettelijke registratietaak: het voeren van het Handelsregister. Het Handelsregister is een van de basisregistraties van Nederland, waar alle ondernemers geregistreerd staan, jaarrekeningen deponeren en wijzigingen m.b.t. het bestuur e.d. van hun onderneming registreren. Nieuw: deze registratie zal in de komende jaren verder gedigitaliseerd worden, waarbij uiteindelijk kantoorbezoek voor legitimatie en identificatie niet meer nodig zal zijn.

2. Informatieverstrekking
De nieuwe Kamer van Koophandel heeft een wettelijke informatie- en voorlichtingstaak naar ondernemers. De Kamer van Koophandel stelt de gegevens uit het Handelsregister, met inachtneming van de wettelijke richtlijnen, beschikbaar aan wie deze nodig heeft. De Kamer van Koophandel biedt hiermee onafhankelijke en betrouwbare informatie aan ondernemers in Nederland. Nieuw: De Kamer van Koophandel ontwikkelt een grotere diversiteit aan informatieproducten die afgestemd zijn op de belangrijkste ondernemersbehoeften. Deze producten worden zo veel mogelijk met digitale middelen en via digitale kanalen (mobiel/ internet) gedistribueerd.

3. Adviesdiensten
De nieuwe Kamer van Koophandel heeft een wettelijke taak in het ondersteunen van ondernemers (innovatiebevordering en regiostimulering) daar waar de markt dit niet zelf kan. Zij doet dit onder andere door landelijk en regionaal projecten uit te voeren die afgestemd zijn op de belangrijkste behoeften van ondernemers. Nieuw: vanaf 2014 legt de nieuwe Kamer van Koophandel een sterke focus op het type en de inhoud van projecten. Als ondernemers kansen missen om zelfstandig sneller of beter te groeien, te vernieuwen of te internationaliseren, biedt de nieuwe Kamer van Koophandel hun advies en ondersteuning. Dit type dienstverlening is gebaseerd op de vraag van ondernemers in de regio. De RvB wordt over de noodzakelijke keuzes in deze behoefte geadviseerd door de centrale en regionale adviesraden. De nieuwe Kamer van Koophandel ziet hierbij het MKB als primaire klant.

De focus van de projecten ligt in 2014 op 3 cruciale thema’s voor groei van het MKB: starten en overdragen van een onderneming, internationaliseren en innovatie. Deze thema’s zullen een nationaal kader hebben en een regionale (maatwerk)uitvoering krijgen. Dit in aanvulling op specifieke projecten vanuit regionale en sectorale ondernemersbehoeften.

4. Nieuw: ontwikkelen en beheren van het digitaal Ondernemersplein
De nieuwe Kamer van Koophandel heeft vanuit het ministerie de opdracht gekregen om voor ondernemers relevante (publieke) informatie makkelijker toegankelijk te maken en transacties van ondernemers met de overheid makkelijker te ontsluiten via http://www.ondernemersplein.nl. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgericht, waarin naast de Kamer van Koophandel zelf, belangrijke partners als de Belastingdienst, Agentschap NL, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deelnemen.

Uiteraard zullen de onder ‘nieuw’ beschreven ontwikkelingen niet allemaal per 1 januari 2014 gereed en direct merkbaar zijn. Vooral de volledige digitalisering van registratie- en informatiedienstverlening, een optimaal projectenassortiment en een eenvoudige ontsluiting van overheidstransacties en -diensten, zullen enkele jaren in beslag nemen.

Locaties van de nieuwe KvK
De nieuwe Kamer van Koophandel wordt één landelijke organisatie, die stevig geworteld blijft in de regionale economie en samenleving. Dit maakt het mogelijk om regionale activiteiten, netwerken en kennis te koppelen aan nationale thema’s, netwerken en ontwikkelingen. Ondernemers worden op deze manier ook in de regio optimaal ondersteund.

Vanaf 1 januari 2014 heeft de nieuwe Kamer van Koophandel op 19 locaties in Nederland kantoren die allemaal beschikken over een front-office voor ondernemers. Op 5 van deze locaties is daarnaast sprake van ruime mogelijkheden voor ondernemers en ondernemersorganisaties om elkaar te ontmoeten. Ook andere voor ondernemers relevante publieke en private partners zullen op deze locaties aanwezig kunnen zijn: de zogenaamde fysieke Ondernemerspleinen. De huidige overige regionale kantoren van de Kamers van Koophandel en Syntens gaan de komende maanden op in de 19 regionale kantoren van de nieuwe Kamer van Koophandel.

Locaties KvK-kantoren en Ondernemerspleinen
U wilt als ondernemer snel, eenvoudig en op de momenten dat het u uitkomt zaken regelen. Daarom bieden wij steeds meer producten en diensten digitaal aan op http://www.kvk.nl en sluiten wij een aantal kantoren. De Kamer van Koophandel blijft beschikken over een landelijk netwerk van kantoren waar u direct zaken kunt regelen waarvoor u niet op onze website terecht kunt. Deze kantoren bevinden zich in: Arnhem, Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, Leeuwarden, Emmen, Zwolle, Enschede, Apeldoorn, Almere, Amersfoort, Alkmaar, Den Haag, Middelburg, Breda, Den Bosch, Roermond en Utrecht.

Ontmoetingsplek
Vijf van deze locaties zijn grotere kantoren die fungeren als ontmoetingsplek voor ondernemers en partners (fysieke Ondernemerspleinen). Deze bevinden zich in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en Groningen. In deze 5 grotere kantoren zijn bovendien naast het bekende loket (frontoffice), ook specifieke ondersteunende diensten (backoffice) gehuisvest.

Bron en lees verder
: Syntens.nl