Afgelopen maandag, 14 oktober, gaf europarlementariër Lambert van Nistelrooij in het Huis van Europa te Den Haag toelichting op de stand van zaken van de Innovatie in Europa. In 2014 gaat er een nieuwe subsidieperiode van start waarbij ongeveer 1,2 miljard euro beschikbaar zal zijn voor Nederland. De bedoeling is de verschillen tussen de regio’s in Europa kleiner te maken, maar ook om de innovatie en concurrentiekracht in Europa van onderop te versterken. Van Nistelrooij (CDA/ EVP) was een van de onderhandelaars voor het nieuwe pakket subsidies namens het Europees Parlement. Hij zorgde ervoor dat de subsidies werden hervormd ten gunste van onderzoek, innovatie en opleiding.

‘Slimme Specialisatie’ vormt één van de investeringsvoorwaarden. Ook de synergie met Horizon 2020, de EU fondsen voor wetenschap en innovatie, komt aan bod. Daarmee sluit het nieuwe fonds aan bij de missie van de EU voor 2020, slimmer, groener en mensen aan het werk. Wat betekent dit in de praktijk? Van Nistelrooij: ‘Het was niet duidelijk of de structuurfondsen, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds zouden worden doorgezet. Er waren stemmen om te stoppen met decentrale fondsen. En daarvoor in de plaats voor nieuwe zevenjarige periode vanaf 2014 Themafondsen te creëren.’ Samen met mevr. Krehl vormde Van Nistelrooij in 2011 een team om namens het Europees Parlement te gaan onderhandelen over de besteding van de vijf structuurfondsen. Het werd een heftige slag. ‘Nooit vonden in de geschiedenis van het Europees Parlement zoveel trialogen op een onderwerp plaats’, schrijft Van Nistelrooij in het boekje ‘Voor groen, groei en banen’.’

Hiermee wordt een record gebroken. We willen aansluiten bij de EU 2020 missie: Slimmer,groener en mensen aan het werk. De vijf fondsen schuiven we ineen tot de EU structuur- en investeringsfondsen.’ ‘Ik leg de nadruk op samenwerking binnen Europa, waardoor kennis en kunde van topregio’s versneld uit kan rollen over Europa. De Brainports van deze wereld delen vanuit verantwoordelijkheid en gaan samenwerken, verbinden en kennis delen met andere EU-lidstaten. ‘
Met Danuta Hübner als voorzitter van de onderhandelingen wordt flinke progressie geboekt. Nieuwe lidstaten willen de kloof met de oude lidstaten overbruggen. ‘Niet alleen financiële middelen, maar vooral ook toegang tot kennis en productiemiddelen zal achterblijvende regio’s hogerop brengen.’ Er moet wel een koppeling met zijn financieel-economische afspraken, de macro-verplichtingen, een maximaal begrotingstekort van maximaal 3% van het BBP en een maximale overheidsschuld van 60% van het BBP. Van de EU uitgaven in de periode 2014-2020 van in totaal 959 miljard euro bedraagt het aandeel voor de component Duurzame groei, waar Van Nistelrooij zich mee bezig houdt, 450 miljard euro.

Van Nistelrooij: ‘Ik ben van oorsprong sociaal-geograaf, dus ik let erop hoe dingen ‘landen’, speciaal in de regio. Naast sociale cohesie is het belangrijk te werken aan territoriale cohesie. De cohesie zet je in op topgebieden onder conditie van samenwerking. Het gaat om slimme specialisatie, en geen ‘verneveling’ van gelden door ze ongefocust aan allerlei aanvragen toe te kennen.’ Het gaat in Nederland om initiatieven als de ‘Seed Valley’ in Noord-Holland, de Automotive Campus in Helmond, , Science Park in Amsterdam, Brainport Eindhoven en Energy Valley in Groningen.’ 15% van de nieuwe EU-gelden hoeft niet in regio besteed te worden. Dat stimuleert het zoeken van samenwerking met andere soortgelijke industrieën, bijvoorbeeld Automotive in Helmond met Automotive elders. ‘Belangrijk is dat de decentrale insteek is gebleven. De nadruk ligt op de kenniskant. Nederland kan in een groot aantal specialisaties een voortrekkersrol spelen. We zoeken vooral naar ‘early adapters’. Wat we nu doen is feitelijk een transitie naar een nieuwe inzet van de EU in de periode na 2020.’
Polen, Duitsland en Nederland hebben deze zaak getrokken. De andere landen zijn de een na de ander ook op dit spoor gaan zitten. Er is, in vergelijking met de vorige zevenjaars periode wel flink minder subsidie. Van Nistelrooij: ‘Er wordt meer ingezet op eigen instrumenten van de lidstaten, ‘revolving funds’ en garantiestelling door banken.’

Van Raak, programmamanager West-Nederland en ook aan het woord op de bijeenkomst: ’In november valt de beslissing. De uitvoering van het programma start waarschijnlijk zomer 2014.

Bron en lees verder: dailychanneltv.com