De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. Met haar kennis en netwerk kan de Rijksoverheid wellicht een initiatief een stap verder helpen. ‘Doe Mee’ bevat een overzicht van initiatieven waarbij burgers en bedrijven kunnen meedenken, meedoen en soms ook mee beslissen bij het maken of uitvoeren van beleid.

Green Deal
Hebt u een duurzaam initiatief op het gebied van grondstoffen (waaronder biodiversiteit), water, mobiliteit of energie? Meld het aan als Green Deal.

Feniks Award
De Feniks Award zet een succesvolle herstarter na faillissement in het zonnetje en wil de beeldvorming rondom een faillissement verbeteren.

Betaalbaarheid van de zorg
Onder de titel ‘De zorg: hoeveel extra is het ons waard?’ start het ministerie van VWS een discussie over de betaalbaarheid van zorg.

Toekomst Elektriciteitswet en Gaswet

De huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn verouderd en gaan ingrijpend op de schop. Praat mee op LinkedIn over de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel.

Internetconsultatie
Op internetconsultatie.nl vindt u wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereiden waarover via internet wordt geconsulteerd.U kunt reageren op deze voorstellen.

Initiatieven of ideeën ministeries BZK en IenM

Heeft u zelf een idee of initiatief op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en heeft u daar een vraag over? Dan kunt u contact opnemen met deze ministeries via het contactformulier. Vermeld duidelijk op het formulier voor welk ministerie het is bestemd, dat het om een initiatief gaat en wat uw vraag is.

Overige initiatieven
Voor overige initiatieven, financiering of hulp bij het schrijven van een plan, kunt u terecht op externe link: www.idealenkompas.nl

Bron en lees verder: Rijksoverheid.nl