Het Comenius-programma richt zich op alle niveaus van het onderwijs, van kleuter-en basis- tot en met middelbare scholen. Het programma is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs: met name leerlingen en leerkrachten, maar ook lokale overheden, vertegenwoordigers van ouderverenigingen, niet-gouvernementele organisaties, lerarenopleidingen en universiteiten.

Als onderdeel van het ‘Een Leven Lang Leren’ programma van de EU, heeft het Comenius-project als doel om jongeren en onderwijzend personeel beter het bereik van de Europese culturen, talen en waarden te laten begrijpen. Het project helpt ook om jongeren de belangrijkste basisvaardigheden en competenties voor persoonlijke ontwikkeling, toekomstige tewerkstelling en actief burgerschap te laten verwerven.
Het programma pakt een aantal zaken op die gerelateerd zijn aan de huidige discussies en ontwikkelingen in het schoolbeleid: motivatie om te leren en ‘leren te leren’.

Samengevat heeft het Comenius project tot doel:
• Verbeteren en vergroten van de mobiliteit van leerlingen en onderwijzend personeel in de gehele EU;
• Verbeteren en vergroten partnerschappen tussen scholen in verschillende EU-lidstaten;
• Stimuleren van het leren van talen, vernieuwende ICT-gebaseerde inhoud, betere onderwijstechnieken en onderwijspraktijk;
• Verbeteren de kwaliteit en de Europese dimensie in de opleidingen;
• Verbeteren van pedagogische benaderingen en van schoolmanagement.

Bron en lees verder: Europa.eu