Het European Environmental Bureau (EEB) werkt aan de milieuproblematiek op Europees niveau. Het probeert de wensen en vragen van de Europese burgers te vertegenwoordigen.De EEB is opgericht in 1974. Het is de grootste coalitie van milieu-organisaties in alle aangesloten landen. Wat opvalt is het deskundig inzicht in tal van milieuproblemen: variërend van biodiversiteit, afval, nanotechnologie, chemie, ecolabeling en klimaatverandering.

De leden van EEB komen regelmatig bijeen in werkgroepen die zich richten op belangrijke milieukwesties. DE EEB-medewerkers zijn in constante dialoog met de Europese instellingen (Commissie, Parlement en Raad) en streven ernaar om de milieuwetten in Europa te verbeteren of te beschermen. Het EEB levert ook hoogwaardige informatie aan het publiek, aan de leden en aan Europese instellingen door middel van artikelen, rapporten en papers. Het betreft deskundig commentaar, analyses en aanbevelingen op de nieuwste milieukwesties.
Opvallend is ook de cross-sectorale aanpak van problemen. Als vooraanstaand lid van de Spring Alliance, werkt EEB samen met vakbonden en maatschappelijke organisaties ter bevordering van duurzaamheid.

Op meer ad-hoc basis werkt het bureau ook samen met bedrijven en brancheorganisaties, in het bijzonder op het gebied van afval en productbeleid. Het tijdschrift Metamorphosis biedt het laatste nieuws en inzichten over de EU-milieuwetgeving. U kunt u aanmelden voor een gratis exemplaar .


Bron en lees verder: EEB