Samen ’n beetje rekenen?

Na de milieu ramp die afgelopen week in het Hongaarse Bakonygebergte, bij de stad Ajka, heeft plaats gevonden, wordt er vanuit verschillende richtingen weer driftig gespeculeerd. De veronderstellingen worden door de een versterkt en door anderen weer afgezwakt. Een van de neveneffecten van de ramp, waar over gespeculeerd wordt en waar over persberichten verschijnen, is de mogelijkheid dat de rode giftige modder in de Donau komt en de gruwelijke effecten die het in de Donau kan veroorzaken.

Dat laat mij denken aan de cyaanramp die de rivier de Tisza trof na een dambreuk bij een Roemeense goudmijn dambreuk. De wereld werd overspoeld door berichten dat de rivier de Tisza voor tientallen jaren als verloren en levensgevaarlijk gebied moest worden beschouwd en de hele leefomgeving in het water en op het land in groot gevaar verkeerde. Die ramp vond plaats in februari in het jaar 2000 en twee jaar later werd er alweer volop gevist en gerecreëerd. Tot groot ongenoegen van de ministeriële waarschuwers had ik al op een Hongaarse camping web-site voorgerekend dat de soep slechts zelden zo heet wordt gegeten als dat de soep wordt opgediend.

Hetzelfde rekensommetje zal ik nu gebruiken voor de Donau. Telt U even mee?
Eerst gaan we kijken hoeveel water er door de Donau stroomt en als referentiepunt gebruiken we de Elisabeth-brug bij Boedapest.
De Donau is daar gemiddeld 208 meter breed, gemiddeld 5 meter diep en de stroomsnelheid van het water is bij een gemiddelde waterhoogte 8 km/uur. Als we de Donau onder de brug doorsnijden, hebben we een plak water met een oppervlakte van 2080 x 50 = 104.000 dm2. “Iets”, dat 8km/uur aflegt, legt per seconde 80000 (dm) / 3600 (seconden) = 22,222 dm af. Wanneer dat “iets” Donauwater is, dan passeert iedere seconde 22,222 (dm) x 104.000 (dm2) = 2.311.111 dm3 (= twee miljoen, driehonderd-en-elfduizend, honderd-en-elf liter) water de Elizabeth-brug.

Het heeft geen zin om de ramp te bagatelliseren, helemaal niet, en de hoeveelheid gif over het hele gebied is en blijft imposant. Maar wanneer het gif in de Donau komt en met meer dan 2 miljoen liter water per seconde wordt verdund en “doorgespoeld”, denk ik dat de milieueffecten gerelativeerd mogen worden. Precies zoals we in het jaar 2000 ook bij de rivier de Tisza hebben gedaan.